Kohtute Aastaraamat 2019

Eessõna

Nele Parrest, riigikohtunik

Kui rääkida teemast infotehnoloogia ja kohus, siis esimene pilt, mis tavaliselt silme ette kerkib, on kohtuhaamrit hoidev robot. Ehk teisisõnu diskussioon küsimuste üle, kas, mil määral ja millal asendab robot (või tehisintellekt) õigusemõistmisel inimkohtuniku. ...

Õigus- ja kohtusüsteemi areng

Dr. iur. Villu Kõve, Riigikohtu esimees

Oma selleaastases ettekandes annan esmalt traditsioonilise ülevaate liikumistest kohtunikkonnas. Seejärel räägin lühidalt oma esimese ametiaasta tegemistest ja prioriteetidest. Eraldi peatun teemadel, mis puudutavad kohtunike töökoormuse ebaühtlast jaotumist ...

Eesti Kohtunike Ühingu tegevusest 2019. aastal

Indrek Parrest, Eesti Kohtunike Ühingu esimees, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik

Ühingul oli 2019. aasta alguses 220 ja aasta lõpus 225 tegevliiget ning ühingul on endiselt neli auliiget. Üheksast 2019. aastal ametisse asunud kohtunikust on ühingusse astunud seitse. ...

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu tegevusest 2019. aastal

Meelis Eerik, Harju Maakohtu esimees

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu (Consultative Council of European Judges – CCJE) on Euroopa Nõukogu nõuandev organ, mis koosneb üksnes kohtunikest ja tegeleb kohtuvõimu iseseisvuse, sõltumatuse ning pädevuse küsimustega. Igal aastal annab CCJE arvamuse kohtuvõimu mingis küsimuses. ...

Esmasammud digitoimikuga ja eleegia kõmisevast riistakastist

Ants Mailend, Harju Maakohtu kohtunik, vandeadvokaat (advokatuuri liikmesus peatatud)

Alustava kohtunikuna olen korraldanud oma töid uudishimulikult ja ilma eelarvamusteta. Kannustava võimaluse kõrval on ajendiks olnud ka praktiline vajadus, mis tuleneb kohtuniku töö tarkade abivahendite ootamatust hõredusest. Sellest tahaksingi pisut kogemusi ja mõtteid jagada. ...