Aasta 2021

Euroopa kohtunike konsultatiivnõukogu tegevusest 2021. aastal

Meelis Eerik, Harju Maakohtu kohtunik

Euroopa kohtunike konsultatiivnõukogu (CCJE, Consultative Council of European Judges) on Euroopa Nõukogu nõuandev organ, mis koosneb üksnes kohtunikest ...

Ülevaade kohtunike distsiplinaarkolleegiumi tegevusest aastatel 2017–2021

Tambet Tampuu, riigikohtunik, distsiplinaarkolleegiumi esimees
Kristel Siimula-Saar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna nõunik


Viimasel viiel aastal on kolleegium menetlenud kuut distsiplinaarasja. Keskmiselt teeb see veidi üle ühe asja aastas. ...

Kohtunike koolitus 2021. aasta vaates

Margit Jõgeva, Tartu Maakohtu kohtunik, koolitusnõukogu esimees
Kerdi Raud, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna endine juhataja


Kohtunike koolitussüsteem areng on olnud pikaajaline. Esimene kohtunike koolitusnõukogu tuli kokku 13. septembril 2002. Alates 1. jaanuarist 2009 teenindab koolitusnõukogu Riigikohus. ...

Kohtunikueksamikomisjoni 2021. aasta tegevuse ülevaade

Velmar Brett, riigikohtunik, kohtunikueksamikomisjoni esimees
Kristel Siimula-Saar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna nõunik


Kohtunikueksamikomisjoni kuuluvad kohtunike täiskogu valitud neli esimese astme kohtunikku, neli ringkonnakohtunikku ja Riigikohtu üldkogu valitud neli riigikohtunikku ...

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtute 2021. aasta menetlusstatistika

Külli Luha, Justiitsministeeriumi kohtute talituse analüütik

Kokkuvõte lahendatud asjadest, paberivaba ja kirjaliku menetluse osakaalust ning kohtuniku keskmisest töökoormusest. ...

Kohtuasjade läbivaatamine Riigikohtus 2021. aastal

Signe Rätsep, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist

Riigikohtu tööd iseloomustavaid statistilisi andmeid kogutakse Riigikohtusse esitatud menetlustaotluste ja läbivaadatud kohtuasjade põhjal. Läbivaadatud kohtuasjade ja menetlustaotluste andmeid kogutakse kolmes kohtumenetluse liigis ...