Sample author name

Sample author description
0 POSTS
0 COMMENTS

Follow me

Latest articles

Kohtuasjade läbivaatamine Riigikohtus 2020. aastal

Signe Rätsep, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist

Riigikohtu tööd iseloomustavaid statistilisi andmeid kogutakse Riigikohtusse esitatud menetlustaotluste ja läbivaadatud kohtuasjade põhjal. Läbivaadatud kohtuasjade ja menetlustaotluste andmeid kogutakse kolmes kohtumenetluse liigis: ...

Vabadus pensioniks

Raina Loom, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna nõunik

Riigikohtu üldkogu 20. oktoobri 2020. aasta otsus põhiseaduslikkuse järelevalve (nn pensionireformi) kohtuasjas nr 5-20-3/43 läheb kahtlemata ajalukku. Riigikohtu üldkogu jättis selle otsusega rahuldamata Vabariigi Presidendi taotluse tunnistada põhiseadusvastaseks kohustusliku kogumispensioni reformi ...

Kriminaalmenetluse avalikkusest Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikas 2020. aastal

Marin Sedman, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna analüütik

Kohtumenetluse avalikkus on olnud viimastel aastatel suurema tähelepanu all. Näiteks selgitas Riigikohtu endine esimees, Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu kunagine kohtunik Uno Lõhmus ...

Hagi tagamine Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2020. aasta praktikas

Kätlin Piho, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna analüütik

Riigikohtu tsiviilkolleegium tegi 2020. aastal mitu märkimisväärset hagi tagamisega seotud lahendit muutes muu hulgas varasemat seisukohta hagi tagamise tõttu saamata jäänud tulu hüvitamise kohta. ...

Subscribe to our newsletter

Instagram