Sample Category Title

Latest articles

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtute 2022. aasta menetlusstatistika kokkuvõte: lahendatud...

Külli Luha, Justiitsministeeriumi kohtute talituse analüütik

2022. aastal saabus maakohtutesse lahendamiseks 35 089 tsiviilasja (kasv võrreldes 2021. aastaga 2,4%) ja 51 712 maksekäsu kiirmenetlusasja (kasv võrreldes 2021. aastaga 18,4%) ...

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu tegevusest 2022. aastal

Meelis Eerik, Harju Maakohtu kohtunik

Igal aastal annab Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu arvamuse mõnes kohtuvõimu puudutavas küsimuses. 2022. aastal oli arvamuse teemaks kohtunike sõnavabadus. ...

Hea koolituse eelduseks on õigesti välja selgitatud koolitusvajadus ja...

Margit Jõgeva, Tartu Maakohtu kohtunik, koolitusnõukogu esimees
Liina Reisberg, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna juhataja


Lõppenud aasta kutsub meid vaatama tagasi õnnestumistele ja arengukohtadele kohtunike koolituses. Käsitleme oma artiklis 2022. aasta koolitusprogrammi kokkupanekut ja täitmist. ...

Kohtunikueksamikomisjoni 2022. aasta tegevuse ülevaade

Velmar Brett, riigikohtunik, kohtunikueksamikomisjoni esimees
Ave Hussar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja


2022. aastal pidas komisjon kaks kolmepäevast istungit ja kuus e-istungit. Istungite peamised päevakorrapunktid olid kohtunikueksami suulise osa läbiviimine, vestlused kohtunikukandidaatidega ...

Subscribe to our newsletter

Instagram