You searched for:

Sample

Latest articles

Kohtunikueksamikomisjoni 2021. aasta tegevuse ülevaade

Velmar Brett, riigikohtunik, kohtunikueksamikomisjoni esimees
Kristel Siimula-Saar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna nõunik


Kohtunikueksamikomisjoni kuuluvad kohtunike täiskogu valitud neli esimese astme kohtunikku, neli ringkonnakohtunikku ja Riigikohtu üldkogu valitud neli riigikohtunikku ...

Kohtunike koolitus 2021. aasta vaates

Margit Jõgeva, Tartu Maakohtu kohtunik, koolitusnõukogu esimees
Kerdi Raud, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna endine juhataja


Kohtunike koolitussüsteem areng on olnud pikaajaline. Esimene kohtunike koolitusnõukogu tuli kokku 13. septembril 2002. Alates 1. jaanuarist 2009 teenindab koolitusnõukogu Riigikohus. ...

Ülevaade kohtunike distsiplinaarkolleegiumi tegevusest aastatel 2017–2021

Tambet Tampuu, riigikohtunik, distsiplinaarkolleegiumi esimees
Kristel Siimula-Saar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna nõunik


Viimasel viiel aastal on kolleegium menetlenud kuut distsiplinaarasja. Keskmiselt teeb see veidi üle ühe asja aastas. ...

Subscribe to our newsletter

Instagram