Avaleht Aasta 2021 III Inimesed kohtusüsteemis

III Inimesed kohtusüsteemis

Riigikohtunik Jüri Põld: „Valimiskaebusi ei saa pidada kuidagi teisejärguliseks, sest need on demokraatliku protsessi alused“

Nele Parrest, Riigikohtu kohtunik
Toomas Anepaio, Riigikohtu andmekaitsespetsialist-arhivaar


Riigikohtu kohtunik Nele Parrest ja andmekaitsespetsialist-arhivaar Toomas Anepaio intervjueerisid riigikohtunik Jüri Põldu ...

Vestlusi noorkohtunikega. Mõned sissevaated uueneva kohtunikonna mõttemaailma

Heili Sepp, riigikohtunik

Järgmisel kümnel aastal vahetub 10–15 kohtunikku aastas. See on mõnes mõttes võimaluste aken, kus kujuneb see, mida ja kuidas kohus menetluses teeb. ...

Kohtujuristi institutsioonist

Nele Teelahk, Tartu Ringkonnakohtu õigusteenistuse juht, kohtujurist

Kohtujuristidest ei ole väga palju kirjutatud õiguskirjanduses ega meedias. See on ilmselt ka üks põhjus, miks juristkonnale, juuratudengitele ja avalikkusele jääb ebaselgeks, mis ülesandeid kohtujuristidel on. ...