Avaleht Aasta 2021 IV Aasta kokkuvõtted

IV Aasta kokkuvõtted

Kohtute haldamise nõukoja tegevusest 2021. aastal

Villu Kõve, Riigikohtu esimees, kohtute haldamise nõukoja esimees
Karin Leichter-Tammisto, Riigikohtu esimehe nõunik


Kohtute haldamise nõukoda on kohtusüsteemi juhtimiseks kokku kutsutud nõuandev kogu, mis haldab koostöös Justiitsministeeriumiga esimese ja teise astme kohtuid. ...

Eesti Kohtunike Ühingu tegevusest 2021. aastal

Anu Uritam, Harju Maakohtu kohtunik, Eesti Kohtunike Ühingu esimees
Indrek Parrest, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, Eesti Kohtunike Ühingu endine esimees


Ühingul oli 2021. aasta alguses 232 ja aasta lõpus 234 tegevliiget, lisaks on ühingul endiselt neli auliiget. ...

Euroopa kohtunike konsultatiivnõukogu tegevusest 2021. aastal

Meelis Eerik, Harju Maakohtu kohtunik

Euroopa kohtunike konsultatiivnõukogu (CCJE, Consultative Council of European Judges) on Euroopa Nõukogu nõuandev organ, mis koosneb üksnes kohtunikest ...

Ülevaade kohtunike distsiplinaarkolleegiumi tegevusest aastatel 2017–2021

Tambet Tampuu, riigikohtunik, distsiplinaarkolleegiumi esimees
Kristel Siimula-Saar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna nõunik


Viimasel viiel aastal on kolleegium menetlenud kuut distsiplinaarasja. Keskmiselt teeb see veidi üle ühe asja aastas. ...

Kohtunike koolitus 2021. aasta vaates

Margit Jõgeva, Tartu Maakohtu kohtunik, koolitusnõukogu esimees
Kerdi Raud, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna endine juhataja


Kohtunike koolitussüsteem areng on olnud pikaajaline. Esimene kohtunike koolitusnõukogu tuli kokku 13. septembril 2002. Alates 1. jaanuarist 2009 teenindab koolitusnõukogu Riigikohus. ...

Kohtunikueksamikomisjoni 2021. aasta tegevuse ülevaade

Velmar Brett, riigikohtunik, kohtunikueksamikomisjoni esimees
Kristel Siimula-Saar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna nõunik


Kohtunikueksamikomisjoni kuuluvad kohtunike täiskogu valitud neli esimese astme kohtunikku, neli ringkonnakohtunikku ja Riigikohtu üldkogu valitud neli riigikohtunikku ...