Avaleht Aasta 2021 V Menetlusstatistika

V Menetlusstatistika

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtute 2021. aasta menetlusstatistika

Külli Luha, Justiitsministeeriumi kohtute talituse analüütik

Kokkuvõte lahendatud asjadest, paberivaba ja kirjaliku menetluse osakaalust ning kohtuniku keskmisest töökoormusest. ...

Kohtuasjade läbivaatamine Riigikohtus 2021. aastal

Signe Rätsep, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist

Riigikohtu tööd iseloomustavaid statistilisi andmeid kogutakse Riigikohtusse esitatud menetlustaotluste ja läbivaadatud kohtuasjade põhjal. Läbivaadatud kohtuasjade ja menetlustaotluste andmeid kogutakse kolmes kohtumenetluse liigis ...