Avaleht Kohtunike omavalitsuskogude tegevuse ülevaated 2020

Kohtunike omavalitsuskogude tegevuse ülevaated 2020

Täiskogust täiskoguni

Kristel Siimula-Saar, Riigikohtu personaliosakonna nõunik

Täiskogu toimumise ajal on Eestis ajutiselt kohtuniku ametikohti 243, neist on täidetud 241. Kaks ametikohta on täitmata, neist üks Tallinna Ringkonnakohtus ja üks Viru Maakohtus ...

Kohtute haldamise nõukoja tegevus 2020. aastal

Villu Kõve, Riigikohtu esimees, kohtute haldamise nõukoja esimees
Karin Leichter-Tammisto, Riigikohtu esimehe nõunik


Vabariigi Valitsus kuulutas alates 12. märtsist 2020. aastal välja eriolukorra COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise leviku ja sellest tingitud massilise nakatumise ohu tõttu Eestis. ...

Ülevaade kohtunikueksamikomisjoni 2020. aasta tegevusest

Hannes Kiris, riigikohtunik, kohtunikueksamikomisjoni esimees
Kristel Siimula-Saar, Riigikohtu personaliosakonna nõunik


2020. aasta oli juba neljas, mil kohtunikueksamikomisjon tegutses uue kohtunikuks saamise korralduse alusel. ...

Koolitusnõukogu tegevusest 2020. aastal

Margit Jõgeva, Tartu Maakohtu kohtunik, koolitusnõukogu esimees
Kerdi Raud, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna juhataja


2020. aasta oli kohtunike koolitusele nagu paljudele teistelegi valdkondadele eriline, sest koolituskalender muutus pidevalt ja suurel määral ...

Kohtunike eetikanõukogu tegevusest 2020. aastal

Kaire Pikamäe, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik, eetikanõukogu esimees

2020. aastal kogunes eetikanõukogu ühel korral, 28. augustil. Arvamuse saamiseks pöörduti eetikanõukogu poole küsimustega kahel korral.