Avaleht Aasta 2019 III Riigikohtu mõned lahendid 2019. aastal

III Riigikohtu mõned lahendid 2019. aastal

Infosüsteemide ja andmekogudega seotud küsimused Riigikohtu halduskolleegiumi 2019. aasta praktikas

Mariliis Toomiste, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna analüütik

Riigi infosüsteemi haldussüsteemis on registreeritud üle 2600 eri kasutusetapis infosüsteemi ja andmekogu. Seetõttu pole ootamatu, et infosüsteemide toimimise ja andmekogude teabega seotud küsimusi on käsitletud ...

Vahistamine Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2019. aasta praktikas

Kaido Sikka, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik

Riigikohtu kriminaalkolleegium on korduvalt rõhutanud, et kriminaalmenetluses on vahistamise korral tegemist isiku põhiõiguste kõige intensiivsema riivega. Justiitsministeeriumi andmete kohaselt esitas prokuratuur 2019. aastal maakohtutele 1067 vahistamistaotlust. ...

Tõenditega seotud küsimused Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2019. aasta praktikas

Kätlin Piho, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna analüütik

Kohtute aastaraamat keskendub seekord digikohtumenetlusele ja selle tulevikule. Justiitsministri määrusega „Kohtute ning kohtu registri- ja kinnistusosakondade töökorraldust puudutavate justiitsministri määruste muutmine“ ...