Avaleht Aasta 2019 IV Menetlusstatistika

IV Menetlusstatistika

Kohtuasjade läbivaatamine Riigikohtus 2019. aastal

Signe Rätsep, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist
Kristi Aule Parmas, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist


Riigikohtu tööd iseloomustavaid statistilisi andmeid kogutakse Riigikohtusse esitatud menetlustaotluste ja läbi vaadatud kohtuasjade põhjal. ...

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtute 2019. aasta menetlusstatistika kokkuvõte: lahendatud asjadest (sh paberivabas menetluses) ja kohtuniku keskmisest töökoormusest

Külli Luha, Justiitsministeeriumi kohtute talituse analüütik

Aastal 2019 saabus maakohtutesse lahendamiseks 32 668 tsiviilasja (11,7% rohkem kui 2018. aastal) ja 39 423 maksekäsu kiirmenetlusasja ...