Avaleht Aasta 2019 II Üleminek digimenetlusele ja infotehnoloogia õigusemõistmises

II Üleminek digimenetlusele ja infotehnoloogia õigusemõistmises

Esmasammud digitoimikuga ja eleegia kõmisevast riistakastist

Ants Mailend, Harju Maakohtu kohtunik, vandeadvokaat (advokatuuri liikmesus peatatud)

Alustava kohtunikuna olen korraldanud oma töid uudishimulikult ja ilma eelarvamusteta. Kannustava võimaluse kõrval on ajendiks olnud ka praktiline vajadus, mis tuleneb kohtuniku töö tarkade abivahendite ootamatust hõredusest. Sellest tahaksingi pisut kogemusi ja mõtteid jagada. ...

Paberil ja digitaalselt esitatud info tajumise erinevused: teaduslike uuringute tulemuste ülevaade

Talis Bachmann, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse osakonna kognitiivse ja õiguspsühholoogia korraline professor, kahekordne Eesti Vabariigi teaduspreemia laureaat sotsiaalteadustes, rahvusvahelise ajakirja Consciousness and Cognition (Elsevier) peatoimetaja

Nägemismeel on inimese eduka tegevuse ...

Tehisintellekt: kas kohtuniku asendaja või toetaja?

Net Group, digitaalse kohtupidamise lahenduste meeskond

Aurumasin leiutati 18. sajandil ja algasid tööstusrevolutsioonid. Esimeses laines liiguti käsitöölt mehhaniseeritud tootmisele. Teise tööstusrevolutsiooni käigus 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses võeti kasutusele elektrienergia ning tööstuses õpiti valmistama toodangut ...

Kratt haldusorganiks: algoritmilised otsused ja haldusõiguse põhimõtted*

Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees, Tartu Ülikooli haldusõiguse dotsent
Monika Mikiver, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant


Tehisintellekti rakendused jõuavad erasektori „neljanda tööstusrevolutsiooni“ kõrval ...

Kohtumenetluse digiteerimine: ootused praegu ja tulevikus

Jaanus Tehver, vandeadvokaat

Kohtumenetluste digiteerimine on kohtute arengu kõige tähtsam märksõna juba mitu aastat ja sugugi mitte ainult Eestis. Nii Euroopa Nõukogu tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjon (CEPEJ) kui ka ÜRO egiidi all tegutsev Global Judicial Integrity Network on võtnud selle küsimuse ...

Tehnoloogilised lahendused Läti kohtute töös. Digimine, ärianalüüs, automaadistamine

Jānis Dreimanis, Kohtuameti projektijuhtimise ja rahvusvahelise koostöö osakonna asejuhataja analüütilistes küsimustes

Juba alates 2004. aastast, kui Kohtuamet asutati, on Läti kohtusüsteem saanud püsivat professionaalset tuge eri valdkondades alates materiaaltehnilisest kindlustatusest ...

Rumeenia kohtute arvutistamise areng ja suundumused

Ştefan Ioan Lucaciuc ja Cristian Pup, Timişoara Apellatsioonikohtu kohtunikud

Kohtute tegevuse arvutistamine ja digistamine on olnud Euroopa riikides pidev mure juba aastaid. Nii on ka Rumeenia kohtusüsteem pingsalt keskendunud sobivaimate lahenduste leidmisele, et tõhustada kohtu tegevust, kommunikatsiooni, kohtumenetlust ...

Leedu kohtute digiteerimine

Lina Griškevič, Leedu kohtute ameti asedirektor

Leedu kohtutes saab eristada järgmisi kohtuasjade haldamise e-vahendeid: Leedu kohtute teabesüsteem LITEKO; kohtuistungite salvestised; e-toimiku süsteem (Leedu kohtute elektrooniline teenuseportaal); kohtueelse menetluse teabesüsteem (IBPS); kaugkohtuistungid. ...