Avaleht Aasta 2019

Aasta 2019

Eessõna

Nele Parrest, riigikohtunik

Kui rääkida teemast infotehnoloogia ja kohus, siis esimene pilt, mis tavaliselt silme ette kerkib, on kohtuhaamrit hoidev robot. Ehk teisisõnu diskussioon küsimuste üle, kas, mil määral ja millal asendab robot (või tehisintellekt) õigusemõistmisel inimkohtuniku. ...

Õigus- ja kohtusüsteemi areng

Dr. iur. Villu Kõve, Riigikohtu esimees

Oma selleaastases ettekandes annan esmalt traditsioonilise ülevaate liikumistest kohtunikkonnas. Seejärel räägin lühidalt oma esimese ametiaasta tegemistest ja prioriteetidest. Eraldi peatun teemadel, mis puudutavad kohtunike töökoormuse ebaühtlast jaotumist ...

Eesti Kohtunike Ühingu tegevusest 2019. aastal

Indrek Parrest, Eesti Kohtunike Ühingu esimees, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik

Ühingul oli 2019. aasta alguses 220 ja aasta lõpus 225 tegevliiget ning ühingul on endiselt neli auliiget. Üheksast 2019. aastal ametisse asunud kohtunikust on ühingusse astunud seitse. ...

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu tegevusest 2019. aastal

Meelis Eerik, Harju Maakohtu esimees

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu (Consultative Council of European Judges – CCJE) on Euroopa Nõukogu nõuandev organ, mis koosneb üksnes kohtunikest ja tegeleb kohtuvõimu iseseisvuse, sõltumatuse ning pädevuse küsimustega. Igal aastal annab CCJE arvamuse kohtuvõimu mingis küsimuses. ...

Esmasammud digitoimikuga ja eleegia kõmisevast riistakastist

Ants Mailend, Harju Maakohtu kohtunik, vandeadvokaat (advokatuuri liikmesus peatatud)

Alustava kohtunikuna olen korraldanud oma töid uudishimulikult ja ilma eelarvamusteta. Kannustava võimaluse kõrval on ajendiks olnud ka praktiline vajadus, mis tuleneb kohtuniku töö tarkade abivahendite ootamatust hõredusest. Sellest tahaksingi pisut kogemusi ja mõtteid jagada. ...

Paberil ja digitaalselt esitatud info tajumise erinevused: teaduslike uuringute tulemuste ülevaade

Talis Bachmann, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse osakonna kognitiivse ja õiguspsühholoogia korraline professor, kahekordne Eesti Vabariigi teaduspreemia laureaat sotsiaalteadustes, rahvusvahelise ajakirja Consciousness and Cognition (Elsevier) peatoimetaja

Nägemismeel on inimese eduka tegevuse ...

Tehisintellekt: kas kohtuniku asendaja või toetaja?

Net Group, digitaalse kohtupidamise lahenduste meeskond

Aurumasin leiutati 18. sajandil ja algasid tööstusrevolutsioonid. Esimeses laines liiguti käsitöölt mehhaniseeritud tootmisele. Teise tööstusrevolutsiooni käigus 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses võeti kasutusele elektrienergia ning tööstuses õpiti valmistama toodangut ...

Kratt haldusorganiks: algoritmilised otsused ja haldusõiguse põhimõtted*

Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees, Tartu Ülikooli haldusõiguse dotsent
Monika Mikiver, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant


Tehisintellekti rakendused jõuavad erasektori „neljanda tööstusrevolutsiooni“ kõrval ...

Kohtumenetluse digiteerimine: ootused praegu ja tulevikus

Jaanus Tehver, vandeadvokaat

Kohtumenetluste digiteerimine on kohtute arengu kõige tähtsam märksõna juba mitu aastat ja sugugi mitte ainult Eestis. Nii Euroopa Nõukogu tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjon (CEPEJ) kui ka ÜRO egiidi all tegutsev Global Judicial Integrity Network on võtnud selle küsimuse ...

Tehnoloogilised lahendused Läti kohtute töös. Digimine, ärianalüüs, automaadistamine

Jānis Dreimanis, Kohtuameti projektijuhtimise ja rahvusvahelise koostöö osakonna asejuhataja analüütilistes küsimustes

Juba alates 2004. aastast, kui Kohtuamet asutati, on Läti kohtusüsteem saanud püsivat professionaalset tuge eri valdkondades alates materiaaltehnilisest kindlustatusest ...