Avaleht Aasta 2022 III Inimesed kohtusüsteemis

III Inimesed kohtusüsteemis

Hallata kriise või kirjutada stsenaariume ehk mida teeb kohtute kommunikatsiooni juht?

Kristi Kirsberg, Kohtute kommunikatsiooni juht

Kommunikatsioonijuhi ülesanne on välja mõelda ja ellu viia kohtuteüleseid projekte, kujundada ühtset strateegiat, aga samas olla igapäevaselt nõu ja jõuga toeks kohtute pressiesindajatele. ...

Esimese ja teise astme kohtute infotelefon

Kai-Karmen Koger, Kohtute infotelefoni teenistuse juht

1. jaanuaril 2022 alustas enda teekonda kohtute infotelefoni teenistus tugiteenusena, mille eesmärk on aidata kohtutel täita veelgi tõhusamalt oma funktsiooni – mõista õigust. ...

Andmekaitsespetsialist kohtutes

Henri Oliver Palm, Advokaadibüroo Magnusson jurist, endine kohtute andmekaitsespetsialist

Isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisega loodi andmekaitsespetsialisti instituut. Viidatud määrusest tulenevat nõuet nimetada andmekaitsespetsialist on sarnaselt teiste Euroopa Liidu kohtutega järginud ka Eesti kohtud. ...