Avaleht Aasta 2022 II Päevakajalised õigusteemad

II Päevakajalised õigusteemad

Sõltumatu(se) juhtimine

Astrid Asi, Harju Maakohtu esimees
Liivi Loide, Tartu Maakohtu esimees
Liina Naaber-Kivisoo, Viru Maakohtu esimees
Toomas Talviste, Pärnu Maakohtu esimees


Kohtu sõltumatus on põhiseaduslik väärtus, mis hõlmab nii kohtuniku kui isiku ja ka kohtu kui institutsiooni sõltumatust. ...

Kümme aastat ametipensionide reformist ‒ teekond kasina, ent eetilise vanaduspõlveni?

Janek Laidvee, Tallinna Halduskohtu kohtunik

1. juulil 2013 jõustusid kohtute seaduse muudatused, millega kujundati ümber kohtunike sotsiaalsete tagatiste süsteem. Peamiseks muudatuseks oli kohtunike ametipensionide kaotamine seaduse jõustumise järgselt ametisse nimetatud kohtunikele. ...

Me peame rääkima kohtunike tervisest

Ruth Prigoda, Tallinna Halduskohtu kohtunik

Pane korraks silmad kinni ja mõtle ühele olukorrale, mis võiks lõppeda püsiva või osalise töövõimetusega, ning sellele, kas sa tahaksid ja suudaksid selle olukorra järel oma tööd kvaliteetselt teha. Seejärel mõtle, kas tahaksid, et sinu kohtuasja lahendaks kohtunik ...

Kohtunike valimine: kas on välja kujunemas Euroopa meetod? [1]

Dr Salvija Mulevičienė, Mykolas Romerise ülikooli (Leedu) eraõiguse instituudi professor ja justiitslabori juhataja

Viimastel aastatel on Euroopas kasvanud mure, et kohtunike valimise ja ametisse nimetamise ning kõrgemasse kohtusse või juhtivale ametikohale edutamise ebamäärased reeglid ei taga piisavalt kohtusüsteemi sõltumatust ...