Avaleht Aasta 2022 V Menetlusstatistika

V Menetlusstatistika

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtute 2022. aasta menetlusstatistika kokkuvõte: lahendatud asjadest digimenetluse vaates

Külli Luha, Justiitsministeeriumi kohtute talituse analüütik

2022. aastal saabus maakohtutesse lahendamiseks 35 089 tsiviilasja (kasv võrreldes 2021. aastaga 2,4%) ja 51 712 maksekäsu kiirmenetlusasja (kasv võrreldes 2021. aastaga 18,4%) ...

Kohtuasjade läbivaatamine Riigikohtus 2022. aastal

Signe Rätsep, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist

Riigikohtu tööd iseloomustavaid statistilisi andmeid kogutakse Riigikohtusse esitatud menetlustaotluste ja läbivaadatud kohtuasjade põhjal. Neid andmeid kogutakse kolmes kohtumenetluse liigis: tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja süüteomenetluses. ...