Avaleht Aasta 2023 III Inimesed kohtusüsteemis

III Inimesed kohtusüsteemis

Tambet Tampuu: kohtunik peab oskama vaadata puude taha

Tambet Tampuu, Riigikohtu kohtunik 12. maist 2003 kuni 30. septembrini 2023
Nele Siitam, Riigikohtu kohtunik 2. maist 2016
Vahur-Peeter Liin, intervjuu ajal Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, alates 1. oktoobrist 2023 riigikohtunik


Heidame täna koos riigikohtuniku ametist peagi lahkuva Tambet Tampuuga pilgu tema senitehtud tööle ...

Koolitusjuhi roll esimese ja teise astme kohtute teenistujate arendamisel ja koolitamisel

Liina Simm, esimese ja teise astme kohtute koolitusjuht

Selleks, et tagada esimese ja teise astme kohtute kohtuteenistujate eesmärgipärasem ja koordineeritum arendamine ja koolitamine, on alates 15. maist 2023 Harju Maakohtu struktuuris kohtuteülene koolitusjuhi ametikoht. ...

Tõlketeenistus

Karmela Molodõk, kohtute tõlketeenistuse juht

Juba 2017. aastal analüüsiti ideed hakata tsentraliseerima Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi haldusalal tõlketeenuseid. Arutuse all oli ka üleriigilise tõlkekeskuse loomine, kuid paraku jäigi see ainult mõtteks. ...