Avaleht Aasta 2023 V Menetlusstatistika

V Menetlusstatistika

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtute 2023. aasta menetlusstatistika kokkuvõte

Külli Luha, Justiitsministeeriumi kohtute talituse analüütik

2023. aastal saabus maakohtutesse lahendamiseks 35 116 tsiviilasja (kasv võrreldes 2022. aastaga 0,7%) ja 51 072 maksekäsu kiirmenetlusasja (langus 1,2%). ...

Kohtuasjade läbivaatamine Riigikohtus 2023. aastal

Signe Rätsep, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist

Riigikohtu tööd iseloomustavateks statistilisteks andmeteks on Riigikohtule esitatud menetlustaotluste ja läbivaadatud kohtuasjade arv kohtumenetluse kolme liigi kaupa: tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja süüteomenetluses. ...