Avaleht Aasta 2023 II Päevakajalised õigusteemad

II Päevakajalised õigusteemad

Vaidlused kohtute haldamise mudeli üle

Uno Lõhmus, endine Riigikohtu esimees

Artikli kirjutamise ajal kehtinud Eesti kohtute haldamise mudel on põhijoontes sama, mis nähti ette kohtute seadusega, mille Riigikogu võttis vastu 19. juunil 2002 ja mis jõustus sama aasta 29. juulil. ...

15 aastat hiljem: uus katse muuta kohtuhaldust

Heiki Loot, riigikohtunik, kohtuhaldusmudeli töögrupi juht
Mait Laaring, Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik


28. juunil 2023 kogunesid kohtute esimehed Justiitsministeeriumi kutsel arutama kohtuhalduse tulevikku. Arutelu jätkus kohtujuhtide nõupäeval 29. augustil 2023 ...

Kohtute arengukava kellele ja milleks?

Kaidi Lippus, Notarite Koja tegevdirektor, endine Justiitsministeeriumi kohtute talituse juhataja

Kohtute haldamise nõukoda toetas 8. detsembril 2023 toimunud 127. istungil töörühma moodustamist järgmise kohtute arengukava loomiseks. ...

Tehisintellekt astub menetlusse

Toomas Vaher, vandeadvokaat, Ellex Raidla advokaadibüroo partner, Eesti Advokatuuri juhatuse liige, kohtute haldamise nõukoja liige

Tehisintellekti teema on kuum ja võib-olla isegi üleekspluateeritud: sellest räägitakse konverentsidel, koolitustel ja, kohvitass käes, small talk’i pidades. Kuni viimase aastani oli enamiku inimeste jaoks tegemist põneva mänguasjaga ...