Avaleht Aasta 2020 V Menetlusstatistika

V Menetlusstatistika

Kohtuasjade läbivaatamine Riigikohtus 2020. aastal

Signe Rätsep, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist

Riigikohtu tööd iseloomustavaid statistilisi andmeid kogutakse Riigikohtusse esitatud menetlustaotluste ja läbivaadatud kohtuasjade põhjal. Läbivaadatud kohtuasjade ja menetlustaotluste andmeid kogutakse kolmes kohtumenetluse liigis: ...

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtute 2020. a menetlusstatistika kokkuvõte: lahendatud asjadest (sh paberivabas menetluses) ja kohtuniku keskmisest töökoormusest

Külli Luha, Justiitsministeeriumi kohtute talituse analüütik

2020. aastal saabus maakohtutesse lahendamiseks 33 658 tsiviilasja (3,0% rohkem kui 2019. aastal) ja 45 566 maksekäsu kiirmenetlusasja (15,6% rohkem kui 2019. aastal); ...