Avaleht Aasta 2020 IV Riigikohtu mõned lahendid 2020. aastal

IV Riigikohtu mõned lahendid 2020. aastal

Välismaalaste asjad Riigikohtu halduskolleegiumi praktikas 2020: õiguste tõhusam kaitse

Mariliis Toomiste, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna analüütik

2020. aastal tegi Riigikohtu halduskolleegium viis lahendit, mis mõjutavad oluliselt välis­maa­laste Eestis viibimise õigusega seotud vaidluste edaspidist lahendamist. ...

Hagi tagamine Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2020. aasta praktikas

Kätlin Piho, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna analüütik

Riigikohtu tsiviilkolleegium tegi 2020. aastal mitu märkimisväärset hagi tagamisega seotud lahendit muutes muu hulgas varasemat seisukohta hagi tagamise tõttu saamata jäänud tulu hüvitamise kohta. ...

Kriminaalmenetluse avalikkusest Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikas 2020. aastal

Marin Sedman, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna analüütik

Kohtumenetluse avalikkus on olnud viimastel aastatel suurema tähelepanu all. Näiteks selgitas Riigikohtu endine esimees, Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu kunagine kohtunik Uno Lõhmus ...

Vabadus pensioniks

Raina Loom, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna nõunik

Riigikohtu üldkogu 20. oktoobri 2020. aasta otsus põhiseaduslikkuse järelevalve (nn pensionireformi) kohtuasjas nr 5-20-3/43 läheb kahtlemata ajalukku. Riigikohtu üldkogu jättis selle otsusega rahuldamata Vabariigi Presidendi taotluse tunnistada põhiseadusvastaseks kohustusliku kogumispensioni reformi ...