Avaleht Aasta 2020 I Aasta kokkuvõtted

I Aasta kokkuvõtted

Õigus- ja kohtusüsteemist 2020. aastal

Villu Kõve, Riigikohtu esimees
Karin Leichter-Tammisto, Riigikohtu esimehe nõunik


Selleaastane ülevaade õigus- ja kohtusüsteemi arengust erineb märkimisväärselt varasematest. Tavapäraselt jõuab kohtute aastaraamatu lugejateni kohtunike täiskogule mõeldud ettekanne ...

Eesti Kohtunike Ühingu tegevusest 2020. aastal

Indrek Parrest, Eesti Kohtunike Ühingu esimees, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik

Ühingul oli 2020. aasta alguses 225 ja aasta lõpus 233 tegevliiget, lisaks on ühingul jätkuvalt neli auliiget. Ühingu liikmeskonnas oli eelmise aasta lõpu seisuga tegevkohtunikke 176 (sh kolm Euroopa Liidu kohtuasutustes), mis on ligikaudu 73% riigi kohtunikukohtade üldarvust (242). ...

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu tegevusest 2020. aastal

Meelis Eerik, Harju Maakohtu esimees

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu (CCJE, Consultative Council of European Judges) on Euroopa Nõukogu nõuandev organ, mis koosneb üksnes kohtunikest ning tegeleb kohtuvõimu iseseisvuse, sõltumatuse ning pädevuse küsimustega. Igal aastal annab CCJE arvamuse kohtuvõimu puudutavas küsimuses. 2020. a-l oli arvamuse (nr 23) teemaks kohtunike ühingute roll ...